Emotion Code

Emotion Code

Emotion Code är en metod som kiropraktor Dr Bradley Nelson utvecklade då han märkte att energi från negativa känslor och upplevelser, det vill säga känslominnen, kan sätta sig i kroppens celler, vävnader och organ och orsaka både fysisk smärta och psykologiska problem som ångest och rädsla. I Emotion Code lokaliserar vi med hjälp av muskeltestning den instängda känslan och frigör den, enkelt och smärtfritt. 

Känslor är energi, precis som elektricitet, magnetism eller strålning, och de har sina egna frekvenser. Ilska har en egen frekvens, precis som sorg, rädsla och glädje. Med Emotion Code kan vi avlägsna frekvenser som blockerar eller stör dig i form av ångest, smärta, fobi eller liknande.

En session tar ca 40 minuter och kan göras fysiskt eller online.

Kostnad: 850 kr