Om The Birth Sanctuary

På The Birth Sanctuary ger vi förlossningsförberedande kurser i Hypnobirthing. Vår fokus är på din förlossningsupplevelse och din förmåga att påverka den positivt med hjälp av rätt verktyg, förberedelser och kunskap. Vi ger kvinnor stöd, vägledning och inspiration till att få en avslappnad, stärkande förlossning på sina egna villkor. Vi ger partnern konkret vägledning och information för att kunna vara det stöd den födande behöver före, under och efter förlossning.

För dig som behöver extra stöd på grund av förlossningsrädsla eller tidigare upplevelser erbjuder vi även sessioner i Emotion Code.

Här finns rum för dina frågor, din oro, din nyfikenhet, dina rädslor och din längtan.


"Childbirth is an experience in a woman's life that holds the power to transform her forever. Passing through these powerful gates - in her own way - remembering all the generations of women who walk with her... She is never alone." - Suzanne Arms